April 1, 2020 9:00AM

Kumakalat ngayon ang isang impormasyon na mayroon namatay na Patient Under Investigation or PUI dahil sa COVID-19 sa Abuyog, Leyte.

Ang taong binabanggit sa impormasyon ay isang “Former PUI” pero bago paman ito namatay ay natapos na niya ang kanyang 14 days home isolation at wala na itong mga sintomas na nararamdaman na puweding ihalintulad sa COVID-19.

Bago pa ito naging PUI, mayroon na itong karamdaman na sakit sa atay at ayon sa pananaliksik ng Regional Surveillance Unit at galing sa medical record ng pasyente ito din ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay.

Muli, hindi po ito ay isang COVID-19 related death.